„Naše úloha spočívá v podpoře člověka v dosažení co největší samostatnosti. Ke každému přistupujeme zcela individuálně a na základě jeho potřeb. Nevyhýbáme se překážkám, naším cílem je naopak za všech okolností hledat uspokojivá řešení. V současné době se zaměřujeme na tři oblasti odborné pomoci,“ uvedla ředitelka společnosti Pavla Fleischhansová.

Sociální rehabilitaci využívají lidé, kteří se snaží rozvinout své schopnosti a uplatnit se na běžném trhu práce. Rytmus Střední Čechy nabízí formou Podporovaného zaměstnávání pomocnou ruku v orientaci na portálech práce, vytipování vhodné profese, oslovení dostupných zaměstnavatelů a zpočátku i v asistenci přímo na pracovišti. Během praktických kurzů se lze zdokonalit například ve vaření, počítačové a finanční gramotnosti nebo bezpečném cestování.

close Student na praxi v Tranzitním programu - pomocné práce ve školní kuchyni. info Zdroj: Andrea Štolbová zoom_in Student na praxi v Tranzitním programu - pomocné práce ve školní kuchyni. Tranzitní program zase cílí na zdárný přechod do dospělého života. Studenti si prostřednictvím exkurzí na pracovištích a individuální praxe postupně vytváří představu o práci a osvojují pracovní návyky.

„Samozřejmostí je pro nás rovnoprávnost občanů. Zapojujeme se do uplatňování práv a vyjednávání nároků na úřadech. Veliké oblibě se těší pravidelné organizování a realizování výletů – zoo, bazén, muzeum, bowling atd. Mimo hranice domova, ale v bezpečném prostředí kolektivu se klienti aktivně podílí na tvorbě svého volného času,“ řekla vedoucí služby Sociální rehabilitace Marcela Rusková.

Podpora samostatného bydlení slouží v okamžiku, kdy člověk chce opustit pobytové zařízení a postavit se na vlastní nohy nebo nadále zvládat každodenní činnosti ve své domácnosti. „Jsme nápomocní v podávání žádosti o přidělení bytu, následném stěhování a postupném zabydlování. S asistentem si klient při péči o sebe upevňuje podstatné návyky spojené s hygienou, oblékáním, stravováním a důstojným bydlením. Doprovázíme na úřady, do obchodů, k lékaři nebo třeba do parku, protože právě i to někdy stačí k nastartování velkých změn v životě,“ naznačila Marcela Rusková.

Ze zkušeností asistentek vyplývá, že i když jsou motivace pro využití jejich služeb různorodé, každý malý krok na cestě k osamostatnění je stejně důležitý. „Nemusíte na vše být sami! I pouhé sdílení přináší úlevu. Stačí sebrat odvahu, uvěřit, že si mohu říci o pomoc a domluvit si schůzku. Zastoupení máme v kancelářích v Kutné Hoře, Kolíně a snadno dojedeme do Čáslavi. Díky realizaci projektu „Na cestě – zvýšení flexibility terénních služeb“ se nám letos navíc podařilo získat dva nové automobily. Terénní služby se tak obzvláště ve vesnických částech regionu stávají dostupnější,“ dodala ředitelka Pavla Fleischhansová.

Kontakty na vedoucí služeb
Marcela Rusková: 773 391 190, vedouci.kh@rytmus-sc.cz (služba Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení)