„Společným jmenovatelem akcí, naplánovaných na sezónu 2022, je nadšení z nově otevřené synagogy pro veřejnost. Vnitřní prostory synagogy nabízejí po skončené fázi oprav jak požadované zázemí, tak unikátní atmosféru. Díky tomu se nám podařilo připravit žánrově pestrý program, na jehož uskutečnění s námi spolupracují renomovaní umělci,“ říká ředitel NFDL Marek Lauermann.

Po červnovém zahajovacím koncertu Dětského sboru Národního divadla Brno teď přichází na řadu klasická klezmer a jidiš hudba v podání uskupení Jidiš ve třech, v čele s Hanou Frejkovou. Hana Frejková, herečka a šansoniérka, se narodila v lednu 1945 v Londýně. Po absolvování oboru herectví na JAMU v Brně (1967) prošla mnoha divadly (Karlovy Vary, Kladno, Praha), od roku 1986 působí ve svobodném povolání. Hrála ve třech desítkách filmů a v řadě televizních pořadů (Krajina ve stínu, Bohéma, Poslední cyklista, Revival, Hanele, Snowborďáci aj.). Léta se věnuje zpěvu tradičních židovských písní.Skupina Jidiš ve třech je již třetí hudební uskupení od roku 1996, se kterým Hana Frejková, herečka, zpěvačka a autorka reflexivní knihy Divný kořeny (Torst 2007) zpívá jidiš písně.

Tento projekt vznikl v roce 2009, kdy Hana Frejková přizvala ke spolupráci klarinetistu Milana Potočka a akordeonistu Slávka Brabce.Milan Potoček vedle svého angažmá v Divadle v Dlouhé hraje s desetičlenným jazz-rockovým sdružením Šavle Meče, s funky kvintetem Chicken Soup, sextetem Blues Wave a věnuje se také skladatelské a aranžérské práci a akordeonista Slávek Brabec je členem Pražského akordeonového a klávesového orchestru Praco, hudebních skupin Pilgrim Pimple, Psychohlína a kvarteta Zeffiro. S potřebou oživení zpěvních partů stále častěji hostuje Marianna Borecká, dcera Hany Frejkové. V posledních letech skupina koncertuje jak na domácí půdě, tak na zájezdech v zahraničí.

Ve večeru jidiš písní ožívá kouzlo jidiš jazyka - jeho hravost, snad i „šmajchlovitost“, pro niž je mnohdy nepostradatelný. Výběr písní reflektuje minulost, ale i přítomnost každodenního života. Každá píseň má svého adresáta! A jak život postupuje stále kupředu, zaznívají i nová témata. Při jejichž poslechu si často vybavíme momenty, pocity i situace, které se dotýkají každého z nás. Vyprávějí o lidských radostech a strastech s ironií, vtipem, ale i nostalgií.

Autor: Lenka Lieblová