A ani o víkendu se „U Skřítků“ nezahálí. Během říjnového víkendu došlo k obnově herních prvků za spolupráce rodičů a přátel školy. Podzimní čas vyvrcholil pečením rohlíčků s maminkami k příležitosti svátku svatého Martina.

Halloweenský den pro děti ze třídy Hruštička z Mateřské školy U Sluníčka v Kutné Hoře v Kafírnictví v centru města.
První polovinu pestrobarevného podzimu si děti v kutnohorských školkách užily