Pomyslným počátkem výstavního projektu Metasystémy je bezesporu odhalení sochařské realizace Dešťová stěna IV., které se uskutečnilo na podzim loňského roku. „Počátek mých instalací je oslovení místem,“ vyjádřila se autorka k volbě intervence tohoto díla do stěny bastionu v zahradách GASK. Pro tuto instalaci je příznačná práce s prvkem interaktivity, který definuje poslední dvě dekády umělecké tvorby Adély Matasové. Výstava Metasystémy pak představuje průřez autorčinou dlouhodobou uměleckou prací. Přesto nelze na tuto výstavu nahlížet jako na pokus o retrospektivní přehlédnutí dosavadní tvorby, v expozici je stěžejní právě dialog starších a současných děl, který je strukturován do pěti tematických celků, metasystémů, konkrétně organických, civilizačních, symbolických, racionálních a tělesných. 

Pro autorčinu tvorbu je příznačná práce s materiály a neutuchající zájem o nejnovější posuny v oblasti vědeckého či sociálně-kulturního vývoje. „Neustále jsem chtěla objevovat nové přístupy, jak ztvárnit myšlenky, které jsou si dost podobné,“ doplnila sama autorka. Právě materiálové badatelství umožňovalo autorce se cítit trochu svobodněji i v dobách politického a kulturního útlaku 70. a 80. let. Počátek její tvorby ovlivňovala práce s pryskyřicí, prostřednictvím které modelovala podmanivé tvary odkazující k různým biomorfním elementům. V nadcházející dekádě se pro autorku stala základním vyjadřovacím prostředkem papíro-lněná hmota, která umožňovala fyzikální experimenty realizované nezřídka se zapojením vlastního těla do tvůrčího procesu. Po roce 1989 rozšiřuje umělkyně materiály o železo, ocel a zrcadlící plochy se zapojením interaktivních principů. Její aktuální zájem je soustředěn rovněž na využívání nových médií ve formě monumentálních videoinstalací. 

Adéla Matasová patří k výjimečným osobnostem, které formují podobu českého výtvarného umění již od šedesátých let minulého století, kdy se aktivně zapojila do živé umělecké atmosféry spojené s uvolněnou politickou a kulturní atmosférou. V době normalizace a v 80. letech si naopak autorka zvolila vědomý distanc od oficiálního kulturního provozu. S novou energií se potom na české i mezinárodní scéně prosazuje po roce 1989, kdy se zároveň ujímá pozice vedoucí ateliéru na pražské VŠUP. Její díla jsou zastoupena v mnoha českých i zahraničních galeriích.

Petra Bartušková