Chce se vám ukrutně spát, ale vaše dítko trvá na tom, že chce ještě odvyprávět pohádku? Pro tyto účely jsem připravil moderní remaky známých pohádek, jejichž vyprávění trvá od zhruba osmi po zhruba třicet vteřin. Doufám, že to jako rodičové oceníte. Jen musím připustit, že děti se k ocenění příliš mít nebudou…

Červená Karkulka
Červená Karkulka se s košíčkem dobrot vydala přes les k babičce na oslavu narozenin. Protože jí všichni říkali, že se nemá pouštět do lesa a má jít bezpečnou pěšinou při kraji, poslechla, nikoho cestou nepotkala a v pohodě dorazila k babičce. Tam si spolu na obsahu košíku báječně pošmákly a hezky babiččiny narozeniny oslavily. Konec pohádky.

O koblížkovi
Jednou dostal dědeček chuť na koblížek. Tak mu ho babička usmažila a dala vychladit na okno. Koblížek na okně vystydnul a dědeček si na něm posléze náramně pochutnal. Konec pohádky.

O řepě
Jednou dědeček zasadil na poli řepu. Vyrostla mu pěkná asi dvou až tříkilová bulva. Tak se pro ni sehnul, bez problémů ji ze země vytáhnul, dal do košíku a odnesl domů babičce ke zpracování. Konec pohádky.

(Poznámka: pokud by si děti stěžovaly, že pohádka přestala být v této verzi napínavá, upozorněte je, že i standardně vzrostlé bulvě hrozí bakteriální skvrnitost listů, tečnatka řepná, padlí, spála řepy, kořenomorka fialová, rizoktoniová hniloba, háďátko řepné, klopušky, dřepčíci, drátovci, muchnice, tiplice, sviluška chmelová, květilka řepná, osenice polní, makadlovka řepná, maločlenec čárkovitý, rýhonosec řepný a další choroby a škůdci. Takže ve skutečnosti je to napínavé až hanba!)

Autor: Miroslav Hlavička