Poděkoval jim samotný král a za statečnost, odvahu, sebezapření, čestnost a snahu konat dobro všichni do jednoho získali Řád spícího draka. A na oslavu nechal připravit dračí hostinu.

Autor: Kateřina Špalková