První pomoc díky PrPom pochopí, zažijí a budou umět. Navíc získají zdravou sebedůvěru a přestanou se bát selhání. Školení první pomoci není pruda, ale příležitost! Proč se první pomoc učit zážitkem? 

Vzdělávání zážitkem není nic nového. Již dávno se ví, že to, co se naučíme prakticky, to si nejlépe zafixujeme a jsme schopni tuto zkušenost následně aplikovat samostatně v praxi.

Během kurzu zažijí účastníci jen minimum teorie a hodně praxe, ať už to se jedná o nácvik resuscitace nebo speciálně připravené modelové situace, ve kterých kromě správných postupů natrénují také práci s vlastním stresem.