"Sešlo se nás tentokrát 19, samozřejmě kromě houfu dětí, který všechny uklízečky a uklízeče cestou provázel. Většina účastníků byli noví spoluobčané ratajští, kteří se sem nastěhovali a kterým, na rozdíl od mnoha jiných, není vzhled Rataj nad Sázavou lhostejný. Devatenáct lidí. Je to hodně, nebo málo? Pohledem na rozsah prací je to tak akorát. Podle počtu obyvatel Rataj, Mirošovic a Malovid dohromady je to něco kolem 3 procent. Tedy ze samotných Rataj asi 5 %. Což docela jde. A těchto 5 % občanů z Rataj i odjinud, včetně chatařů z Vyhlídky, posbíralo přes 50 (padesát!) pytlů svinstev, která tam vyhazují naši další spoluobčané z blízka i z daleka.

Teď ale zpozorněte, naši noví přátelé Michal a Tomáš se vyzbrojili motorovou pilou a zmasakrovali začátek pěšiny na Vyhlídku pod Pivovárkem od náletů. Zastavila je až skutečnost, že vyřezaná křoviska již nebylo kam dávat. Proklestěním prvního úseku pěšiny pod Pivovárkem také vynikl obrovský kus práce, kterou na její úpravě odvedl další náš soused Jirka z Aleje. I jemu, stejně jako všem účastníkům úklidu, patří velký dík za to, že se snaží vylepšit vzhled Rataj nad Sázavou. K tomu ještě poslední poznámka: s proklesťováním pěšiny chceme do budoucna pokračovat, potřebovali bychom ale alespoň další 3 lidi s motorovkami a velký štěpkovač. Získanou štěpkou by šlo postupně třeba zrekultivovat bývalé (?) smetiště pod Pivovárkem.

Sledujte tedy další zprávy o činnosti spolků Klub Čtrnáctka a Pro Rataje, a také výstavy, jejichž termín vám v souvislosti s rozvolňováním bude oznámen na fcb Klub Čtrnáctka a Rataje nad Sázavou a okolí."

Autor: Ota Kmínek