Druhý výlet byl stejně nevšední a zajímavý – děti navštívily chrám sv. Barbory, kde hledaly patronku našeho města sv. Barboru na oltáři, našly i malé varhany nad bočním vchodem nebo sochu havíře. Tam je provázel také pracovník arciděkanství Michal Šramko. Největším zážitkem pro děti i dospělé bylo vystoupání na kůr k varhanám s jejichž doprovodem si všichni společně zazpívali koledu.