Novorenesanční pomník Karla Havlíčka Borovského (1821–56) od umělce Josefa Stachovského na náměstí před Vlašským dvorem připomíná kutnohorské působení zakladatele moderní české žurnalistiky v letech 1849–51. Další jeho připomínkou je pamětní deska na Karlově v místech domu, kde v Kutné Hoře bydlel.

Havlíčkovu sochu v charakteristickém postoji po Kutné Hoře uplatnil i v básníkově rodišti Borové, na pražském Žižkově a dokonce také v americkém Chicagu.

Zdroj: Převzato z hrady.cz, další informace naleznete ZDE