Jelikož „týmy duševního zdraví“ sídlí ve Zruči nad Sázavou a v Kutné Hoře, většina pořádaných akcí proběhla právě tam. Do Zruče dorazila o duševním zdraví s humorem promluvit herečka a komička Simona Babčáková, do Kutné Hory zase přijelo Divadlo 2na3 s unikátní metodou divadla utlačovaných, která může být nejen zábavná, ale také poučná a terapeutická pro herce i publikum. Týmy se v září aktivně zapojily do projektových dnů škol, ve kterých sídlí, ať už se jednalo o OPEN FEST v Základní škole Zruč nad Sázavou nebo adaptační den na Základní škole Kamenná stezka v Kutné Hoře. Na obou těchto školách pak v říjnu proběhly besedy pro děti s názvem „Zuřivec“ se zaměřením na téma prevence násilí v blízkých vztazích. Díky své mobilitě ale týmy vyrazily i do jiných škol v regionu, kde mimo jiné školily pedagogické sbory v problematice náročného chování žáků a deeskalačních technikách.

Dvouměsíční usilování o destigmatizaci a osvětu v regionu završilo Odborné sympozium dětského duševního zdraví, které proběhlo 1. listopadu v noblesních prostorách barokního refektáře jezuitské koleje v Kutné Hoře, kde nyní sídlí Galerie Středočeského kraje. Dorazily desítky odborníků z řad pedagogických pracovníků, psychologů, sociálních pracovníků a dalších, kterým není téma dětského duševního zdraví lhostejné. Přednášelo se o preventivních programech, výsledcích více než ročního působení týmů duševního zdraví, vznikající mapě podpůrné sítě v regionu, sebereflexi, emocích, osobním rozvoji i podpoře socio-emočních dovedností dětí ve výuce. Pomyslnou třešničkou na dortu byly přednášky vážených psycholožek z Norského psychiatrického centra pro děti a mládež Østbytunet, které promluvily o tom, proč se občas nechováme tak, jak bychom chtěli. Vysvětlily, jak spouštění systému reakce na stres ovlivňuje učení dětí a jakými způsoby můžeme psychický stav nás i dětí regulovat. Kromě přednášek měli účastníci možnost si vyzkoušet různé aktivity, antistresové pomůcky a nahlédnout do metodik, které jim mohou při práci s dětmi pomoci.