Letos byla ale doba nepříznivá a ve vzduchu visel otazník, jak se zeměpisná soutěž bude konat. Nakonec se rozhodlo soutěžit on–line. Daniel Procházka dostal přesné propozice, v kolik hodin má „sedět“ u počítače.

Krajské kolo se nakonec konalo začátkem května a soutěžilo se ve třech částech, a to z práce s atlasem, písemného testu geografických znalostí a praktické části. Nejsilnější stránkou Dana Procházky byl písemný test znalostí – to získal jako druhý nejvíce bodů ze všech zúčastněných. Práci s atlasem však musí ještě časem vypilovat.

Výsledkem však bylo nádherné 4. až 5. místo se 67 body! Danielovi Procházkovi gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci nejen Základní školy Jana Palacha, ale i města Kutná Hora. Samozřejmě přejeme zároveň hodně úspěchů a štěstí v dalších ročnících zeměpisných olympiád.

Jaroslav Krčmář, vyučující zeměpisu, Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře