Ostatně vše můžete vidět v dalšim, tentokrát vánočním videu našeho čtenáře Marka Černého, který nás z covidové nálady rázem vezme do nitra města Čáslavi i za pomoci krásné písně Hany Zagorové a Marka Ztraceného. 

| Video: Youtube