Na soutěži se podílelo několik organizací, za BESIP Miroslav Polách - organizátor, Veronika Cibulková - jízda městem a Václav Kořán – jízda zručnosti. Za odbor dopravy Kateřina Gygalová a Milan Pěgřímek - dopravní testy. O zdravovědu se postaral Český červený kříž v čele s Michaelou Němečkovou.

Tradiční Dětské rybářské závody v Ratajích nad Sázavou.
Rybářské závody si u ratajského rybníku užili všichni. Kromě ryb

Bodování přestupků a dozor vykonávali členové Městské policie Čáslav a Městské policie Kutná Hora, Policie ČR Kutná Hora a členové MÚ Čáslav a Kutná Hora.

Velké poděkování patří také studentům VOŠ a SPŠ Kutná Hora za pomoc a také všem organizátorům za spolupráci. Vítězům patří velká gratulace k postupu.

Michal Smrkovský