Na počátku historie jednotlivých katedrál se odvíjel příběh stavitelů, kameníků, zedníků, malířů a sochařů známých i bezejmenných. Těmto mužům je věnována výstava pořádaná v prostorách Muzea stříbra v Kutné Hoře při příležitosti výročí pětadvaceti let od zápisu historického jádra města, gotického chrámu sv. Barbory a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Autoři projektu Marek Zágora, Peter Kováč a Josef Kremla přistoupili k instalaci výstavy a výběru exponátů důkladně s erudicí odpovídající jejich odbornému zaměření. Expozice je rozdělena do čtrnácti částí s příslušnými informačními panely, které obsahují velké množství informací. Pozornost je věnována jednotlivým památkám – prezentovány jsou tři francouzské katedrály – Notre-Dame v Paříži, v Chartres a v Remeši, české prostředí zastupuje chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně a Svatovítská katedrála v Praze.

V instalaci výstavy je především zpracován pohled na jednotlivé katedrály ve smyslu stavební fundace. Práce stavitelů, zedníků, kameníků, sochařů a malířů doprovázející vznik staveb je představena prostřednictvím faksimilií náčrtníků a vzorníků - k vidění je např. tzv. Reinský vzorník (originál: Bibliothéque National Paris). Více či méně dokončené katedrály prezentují faksimile středověkých manuskriptů, jejichž iluminace zobrazují dobovou podobu jednotlivých staveb. V souboru deseti rukopisů vynikají zejména tzv. Přebohaté hodinky vévody z Berry (originál: Museé Condé Chantilly) obsahující miniatury bratří z Limburka – návštěvníci výstavy mají možnost poprvé spatřit v České republice tyto nádherné iluminace.

Vystavují také fotografie slavných katedrálních staveb Evropy

Koncepce výstavy umožňuje prolínání faksimilií uměleckých děl s originálními artefakty. Vliv katedrálního prostředí na středověké zlatnické umění tak dokládá tzv. Sedlecká monstrance Římskokatolické farnosti Kutná Hora - Sedlec, socha Bolestného Krista připomíná dobovou úlohu tohoto díla vítajícího návštěvníky u vstupu do katedrál a Pieta, jejímž autorem je španělský malíř období manýrismu Luis Morales (soukromá sbírka Praha) dokazuje celoevropský ohlas významných devocionálií, neboť její původní varianta byla pořízena pro katedrálu ve španělské Sigüenze.

Svět kameníků a zedníků zastupuje početný soubor architektonických článků jako je Regionální muzeum v Kolíně nebo Sbírky Pražského hradu. Instalace také obsahuje modely, které přibližují stavební stav katedrál v určitých časových úsecích. Závěrečnou část výstavy tvoří soubor fotografií slavných katedrálních staveb z celé Evropy Petra Kováče.

Výstava Stavitelé katedrál je unikátní kulturní projekt. Volba uspořádat ji v Kutné Hoře se ukázala správnou, vždyť město oplývá dvěma významnými stavbami, které mezi katedrály náleží. Pohled z výstavních prostor v areálu kutnohorského Hrádku na městské panorama v návštěvníkovi posílí myšlenku o oprávněnosti této volby. Výstava Stavitelé katedrál v Českém muzeu Stříbřa Kutná Hora potrvá až do 13. prosince. 

Stanislav Vaněk