Účinkujícim ansámblem renesanční a barokní hudby byla Capella Antiqua Brunensis a členové souboru školy starého tance Regii Caroli Regis. Program byl věnován nejstarším památkám instrumentální taneční hudby období 13. století, doby zlatého věku rytířstva, a také tanečnímu umění ve 14. i 15. století v zaalpské Evropě.

Tématem druhé části programu byly tance období renesančního manýrismu císaře Rudolfa II. Habsburského, a to nejrůznější formy baletů pozdního 16. století. Mnohé z nich skýtaly příležitost k seznámení a dvoření nebo jen ke konverzaci, sloužily k pobavení přihlížející společnosti anebo byly součástí divadelních představení při velkolepých slavnostech na dvorech evropských panovníků. Nechyběly ani noční komentované prohlídky zámku.