„Dokumenty z roku 1924 objevené při poslední opravě v kopuli radniční věže jsou uloženy v depozitáři Městského muzea Čáslav a na dnešní akci jsme si je zapůjčili,“ prozradila místostarostka Renata Vaculíková.

Poškození či ztráta vzácných artefaktů během jejich vystavení rozhodně nehrozí. Byly totiž umístěny v zasklené vitríně přímo v kanceláři místostarostky. Ta je nejen střežila „ostřížím zrakem“, ale navíc návštěvníkům ochotně vysvětlovala jejich historii.

Zdroj: Youtube

A jaké dokumenty nám naši předci zanechali v ocelové schránce, která byla „rozpáraná“ také součástí výstavky? Byly to noviny z roku 1924, písemné dokumenty o Janu Žižkovy, mince, bankovky a dokonce městský rozpočet z roku 1924.

Obavy některých návštěvníků, že radniční měděná kopule, instalovaná při opravě vížky v roce 2011 je prázdná, byly zbytečné. V uvedeném roce byla totiž do kopule umístěna schránka s dokumenty novými, vypovídajícími o naší současnosti.

Den otevřené radnice v Čáslavi.
Obrazem: Zájemci v Čáslavi se přišli podívat, kde úřaduje vedení města

Naši potomci si tak budou moci prohlédnout aktuální fotografie města, rozpočet na daný rok, výtisky aktuálních periodik, informace o současné rekonstrukci a také přehled důležitých událostí, které se ve městě a v celé zemi odehrály během posledních dvaceti let. Uložení schránky se zúčastnili majitel stavební firmy Vladimír Merenus, starosta města Jaromír Strnad a místostarosta Jiří Havlíček.

Zaměstnanci čáslavské radnice představili tuto historickou budovu v běžném provozu, návštěvníkům se celý den plně věnovali. To platí také o Zuzaně Kolářové z odboru školství, kultury a památkové péče, která provázela Žižkovou síní. „Je krásné, když se práce stane koníčkem,“ prohlásil o jejím odborném výkladu o husitském hejtmanovi jeden z návštěvníků.

Co říci na závěr? Poděkovat všem organizátorům akce a těšit se na příští „Den otevřené radnice“.

Vladimír Havlíček