Jeden z budoucích hlavních patronů české země se narodil na tomto místě mezi roky 1340 až 1350 ve vsi, která patřila nedalekému cisterciáckému klášteru pod Zelenou Horou. Janův otec byl v Pomuku rychtářem, o matce není nic známo. Základní vzdělání získal ve škole při farním kostele sv. Jakuba. Po studiích na univerzitě v Praze a v Itálii se stal knězem.

Byl vyhledávaným zpovědníkem, dokonce i královny Žofie. Podle legendy král Václav IV. chtěl vyzvědět, co mu královna při zpovědi svěřila. Jan odmítl zpovědní tajemství vyzradit, toto rozhodnutí ho stálo život. Král ho pozval na hostinu do královského paláce, kde Jana zatkli a po krutém mučení svrhli z Karlova mostu do Vltavy. Na místě dnešního Čechova mostu, kde Janovo mrtvé tělo vyplulo na hladinu, se údajně zjevilo pět zářících hvězd. S těmi je Jan dodnes zobrazován ve svatozáři. Dalšími atributy jsou palmová ratolest, kanovnické roucho, kniha, prst na ústech a kříž.

Zdroj: Youtube

Janovo tělo bylo pohřbeno v kostele sv. Kříže většího, později bylo přemístěno do katedrály sv. Víta. Roku 1719 byl otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek. Ten byl považován za zázračně uchovaný jazyk, který neprozradil zpovědní tajemství. V roce 1721 byl Jan Nepomucký blahořečen papežem Inocencem XIII. a v roce 1729 svatořečen papežem Benediktem XIII.

Až do moderních průzkumů tělesných pozůstatků antropologem Emanuelem Vlčkem se předpokládalo, že Jan se utopil. Bylo ale zjištěno, že zemřel v důsledku mučení, přesněji po opakovaných úderech tupým předmětem do hlavy, které prorazily lebku, ještě před svržením do řeky. A jak to bylo s dochovaným jazykem? Podle Vlčka nešlo o jazyk, ale o dekomponovanou mozkovou tkáň. Její zachování bylo pravděpodobně způsobeno vlhkostí hrobu.

Nejfotografovanější hřbitov světa je v karibském Guadeloupe.
OBRAZEM: Nejfotografovanější hřbitov světa je v karibském Guadeloupe

Není podstatné, jestli Jan Nepomucký byl umučen kvůli zpovědnímu tajemství, nebo se stal obětí mocenských bojů. Podstatná je idea o „držení jazyka za zuby“. Ta vyjadřuje poctivost, zásadovost, spolehlivost. To je odkaz Johánka z Pomuku, patrona zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochránce proti povodním.