Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během období nacismu nosit.

V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem mezinárodního Dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Projekt Krokus tedy nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holokaustu mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu.

Zapojení mládeže do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti. 

Žáci 1. ročníku studijního oboru Agropodnikání proto vysadili v pátek 15. listopadu celkem 250 kusů cibulek žlutých krokusů. Před samotnou výsadbou byli všichni žáci seznámeni s náplní, cílem a stručnou historií projektu.

Poté následovalo čtení jednoho pamětnického příběhu z knihy „Zapomenutí sousedé: Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích“ od Aleny Jindrové a Marka Lauermanna a krátká debata o celé problematice.

Už teď se těšíme na předjaří, kdy se v zeleném trávníku naproti hlavního vchodu do školy objeví žlutá kvítka krokusů jako symbolika jedné ze smutných kapitol naší historie.

Za seznámení s projektem a jeho podporu bychom rádi poděkovali Marku Lauermannovi.

Kristýna Neuhauserová