I přes počáteční odpor veřejnosti k pořádání dětských táborů se stalo pořádání dětských táborů během meziválečného období značně rozšířené. Ty se dělily především na tábory junácké, které sdružovaly skauty, sokolského žactva a zotavovny, kde museli být kvalifikovaní vedoucí jako zdravotní sestra a podobně. 

Co se týče stanů, málokdo ví, že ty s podsadou, co se běžně na táborech používají, jsou českým vynálezem. Jejich výhodou je, že i když třeba pár dní prší, spacák se vám neválí ve vodě. Autorství stanu s podsadou lze připsat Janu Pulkrábkovi, vedoucímu skautského tábora u Pelíškova mostu na Sázavě v roce 1913. Více informací o něm najdete ZDE.

Pionýrské oddíly přijímají mezi sebe nové zájemce.
Chceš žít naplno? Přidej se k pionýrům

Dnes si děti mohou vybírat s bohaté nabídky nejrůznějších organizací zaměřených buď specificky na jedno téma, nebo na více oblastí, které rozvíjejí jak tělesnou, tak i duševní stránku účastníka. Najít je lze jednoduše na internetu, pořadatelé se zaměřují kromě jiného i na určitou věkovou kategorii, která ulehčuje socializaci a navazování přátelství v táboře. 

Za poskytnuté fotografie děkujeme Martinu Petkovi.