V kostele sv. Jakuba se nachází zvon Marie, který dle legendy prý nechal odlít muž, který se celý život věnoval nechvalné činnosti, penězokazectví. Jak přicházelo stáří, s uvědoměním se zrodila touha oprostit se od svých hříchů. Traduje se, že všechen svůj nepoctivě nabytý majetek věnoval na odlití zvonu. A protože mu doma zbyl ještě díl falešného mincovního kovu, nechal jej přidat ke zvonovině, aby dodal zvuku zvonu na lahodnosti.

Když se z Vlašského dvora už delší čas ztrácelo stříbro, havíři s mincíři z Vlašského dvora se tak dlouho navzájem obviňovali, až to vyústilo do ozbrojené potyčky, v níž několik Vlachů zemřelo. Od těch dob se někdy stává, že se stříbrný zvonek z Vlašského dvora o půlnoci rozezní sám od sebe, strhne se vichřice a dvorem bloudí duchové zavražděných Vlachů, kteří dodnes pátrají po ztraceném stříbře. Slyšeli jste jej i vy? 

V noci předtím, než se Jakub Ptáček chystal odlít velký zvon pro kostel sv. Barbory, měl sen, že uklouzl a spadl do roztavené zvonoviny. Den nato při lití zvonu přilétl kos a z těsné blízkosti sledoval jeho práci. V jeden moment mámen výpary spadl do rozžhaveného kovu. Zvon byl posvěcen na jméno Marie, ale mezi lidmi se mu říkalo Ptáček kvůli jménu zvonaře i této zvláštní příhodě.

A když se vrátíme k tomu stříbru - víte, že jeho zásoby byly vyčerpány již na přelomu 17. a 18. století, ale na Kaňku se až do roku 1991 těžil zinek a olovo?