Antonín Novotný začínal svoji aktivitu producenta hudebních pořadů na popud zpěváka Jirky Škváry, který vyslovil přání vystoupit v kutnohorském Tylově divadle, což se splnilo. Později se spojil s legendárním kapelníkem tanečního orchestru Mirkem Jiřištou a až do jeho smrti spolu zajišťovali hudební pořady pro širokou veřejnost jak v Kutné Hoře, tak i širokém okolí.

Nyní v této činnosti pokračuje s podporou přátel dál a na počest Mirka Jiřišty pořádá každoročně v Tylově divadle Vzpomínkový večer s muzikou. Doma na Roztěži pokračuje také ve společně započaté akci - Roztěžská heligonka, jejíž nejbližší pokračování bude v sobotu 8. července od 14 hodin.

Oslava narozenin Antonína Novotného se uskutečnila ve venkovních prostorách roztěžského hostince v sobotu 10. června od 15 hodin a přítomné pozdravil a přivítal sám oslavenec, kdy také všem poděkoval za účast a dárky a popřál hezkou zábavu. Tu zpestřila hudební skupina JaJa band a zpěváci Jaroslav Pospíšil, Oldřich Drahorád, Jirka Škvára a Lenka Kondášová. Zahráli také Kutnohorští harmonikáři.

Všichni se náramně bavili, hodovali z bohatého občerstvení. mohli si i zazpívat a zatančit, čehož někteří hojně využili. Závěrem patří poděkování oslavenci Antonínu Novotnému za pozvání a přání hodně úspěchů, štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let.