Od rána měli práci dobrovolníci, aby vše připravli. Krátce po 10. hodině zahájil pražský biskup Církve československé husitské David Tonzar bohoslužbu, při níž udělil svátost biřmování. V kázání uvedl - s ohledem na Svatodušní svátky - dar i potřebu vzájemného porozumění i přes rozdílnost názorů či kultur.

Zcela originálně pojaté umělecké ztvárnění cyrilometodějského Proglasu zakomponovaného do zpívaných pasáží s byzantským nádechem v podání zpěvačky a herečky Dity Vích Hořínkové a mladého talentového herce Filipa Antonia nadchlo všechny přítomné.

Mnohé příznivce si získalo i vystoupení sester Kačanových. Jako mistryně světa v hip hopu zatančily krátkou sestavu a zazpívaly společně s Markem Vávrou, ředitelem Církevní husitské základní umělecké školy Harmonie v pražských Dejvicích, kde se učí zpěvu a hře na kytaru.

Tři páry dětí z místního dětského domova poté k potěše oka zatančily v oblečcích na latinsko-americké tance zcela synchronně krátkou sestavu.

Multižánrovost dovršil jazz blues rock koncert Michala Šmause, který nakonec roztančil i skupinu turistek z Vysočiny. Vystřídal ho krátce hudební workshop vedený Markem Vávrou, který nakonec podpořil i bubeník kapely.

Poutníci se hojně zapojili do kvízové soutěže na téma: Po ovoci poznáte je. Otázky prověřovaly nejen znalosti o Cyrilovi a Metodějovi, ale i o jejich „ovoci", z něhož čerpáme dodnes. Hlavní cena víkendový pobyt v Janských Lázních, dále vstupenky do Husitského muzea v Táboře a do Muzea - Centra M. J. Husa v Husinci a též knižní dar České biblické společnosti zlákaly k účasti na kvízu mnohé. 

Třetího štafetového běhu o pohár opata Prokopa pro všechny se zúčastnilo celkem devět štafet. Běh byl velmi vyrovnaný. Přestože závodníci byli různých věkových kategorií, v cíli se ocitli nakonec všichni téměř současně. Pohár si mohl odnést ale jen jeden tým, který doběhl o chvilku dříve než ostatní.

Paralelně celý den probíhal program pro děti. Ty dopoledne malovaly na téma: Ovoce. Každý malíř si odnesl omalovánky Cyril a Metoděj, nejlepší obrázky byly vyhodnoceny cenou vstupenky do Muzea Karla Zemana.

V poledne si poutníci připili k 1160. výročí Cyrila a Metoděje při agapální hostině. Na společný stůl s připraveným chlebem a vínem přinesli mnozí z poutníků další dobroty. Současně byla zahájena odpolední část dětského programu - zážitková hra: Po ovoci poznáte je.

Na osmi stanovištích děti do knížečky, kterou na startu obdržely, zapisovaly během plnění nejrůznějších úkolů, včetně pohybových - například chůze na slacklině. Zábavnou formou se tak dozvěděly o Cyrilovi a Metodějovi a jejich „ovoci". Na konci trasy čekal každého pomeranč a na jednotlivých stanovištích želé bonbónky v podobě ovoce. 

Proslulou třešničkou na dortu bylo divadlo pro děti, které zhlédli i mnozí dospělí. Je důležitější rozum, či štěstí? Na tuto otázku děti hledaly během představení odpověď. Zosobněný Rozum a Štěstí vtáhly děti do děje i maňáskovou pohádkou, která doplňovala děj vytvářený oběma postavami za doprovodu originálních písniček. 

Nádherné počasí podtrhlo všemi vytvořenou a sdílenou krásnou atmosféru letošní XXIII. Pouti na Sázavě. Kdo se nemohl zúčastnit, bude moci vidět alespoň ze záznamu pár střípků, které natočil štáb České televize pro Křesťanský magazín. Ten se bude věnovat tématu cyrilometodějské tradice.  

Poděkování patří všem donátorům, městu Sázava za spolupráci a technickou podporu a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu, díky níž mohly být všechny programy volně přístupné.

Hana Tonzarová