Alej československých parašutistů je projekt, který má za cíl připomenout na jednom místě osudy všech parašutistů, kteří během druhé světové války seskočili na území protektorátu a sváděli nerovný boj s nepřítelem. První lípy byly věnovány regionálním hrdinům, československým vojákům a parašutistům Jaroslavu Krátkému, Janu Kubišovi, Adolfu Opálkovi, Františku Pospíšilovi, Janu Bartejsovi, Leopoldu Musilovi, Josefu Šanderovi a Františku Širokému.

| Video: Youtube

František Moravec, autor operace Anthropoid na odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, parašutistou nebyl. Přesto mu byl věnován jeden strom, dokonce ten první. Je totiž osobou, která měla jejich akce na svědomí a je zaslouženě, alespoň symbolicky, spolu s nimi.

| Video: Youtube

A kdo tohle všechno vymyslel a uskutečnil? Spolek Veterans, který sdružuje novodobé válečné veterány – účastníky zahraničních vojenských misí, především jeho předseda Tomáš Sláma s vydatnou a nenahraditelnou podporou manželky Miroslavy Slámové. Dokázali totiž na sebe napojit obrovské množství lidí, co smýšlí podobně jako oni a nadchnout je pro vytvoření pietního místa v kraji, odkud pochází řada válečných hrdinů, například Jan Kubiš, Jaroslav Krátký a další.

| Video: Youtube

Příští rok v dubnu bude vysazena další padesátka stromů a v roce 2025 zbytek. A to už bude velká akce, při které se počítá mimo jiné s přeletem vojenských letadel.

Všem, kteří se jakoukoliv formou zasloužili o založení tohoto pietního místa, patří velké poděkování. A přání, aby byl projekt úspěšně dotažen do konce. Platí totiž citát Winstona Churchilla: „Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.“