Pořadatelem akce je Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Josefu Čáslavovi.