Na stezce najdete dvě vyhlídky na lom a šest zastavení s naučnými tabulemi o historii a současnosti lomu, o zkamenělém životu, který se dal v lomu nalézt, o prachovických minerálních skvostech, o jeskynním systému v okolí Vápenného Podola a o horninách, které se tam nacházejí.

Kalvárie v Kovářově je tvořená kamenným křížem a dvěma barokními sochami Panny Marie a sv. Jana.
Tip na výlet: Kamenné skvosty i daleké rozhledy. Putujte Petrovickem

V prachovickém lomu je těžen vápenec silurského a devonského stáří (prvohory). Jsou tam popsány četné nálezy unikátních minerálů i zkamenělin. Řadu z nich je možné spatřit v expozici Berlovy vápenky v Třemošnici.

František Kos s využitím Geoparku Železné hory