Organizátoři pozvali řadu skvělých muzikantů ze všech koutů České republiky. Postupně je uváděl moderátor Bohuslav Ryšánek, který spolu se starostkou celé setkání zahájili a přivítali všechny účastníky a účinkující, kterých bylo 26. O přestávce se losovaly vstupenky o věcné ceny.

Turkovická heligonka. Sedmé setkání harmonikářů v hostinci v Turkovicích | Video: Karel Novotný

Je na místě uvést, že celé setkání harmonikářů se konalo jak ve velkém sále zaplněného hostince, tak i v přilehlém zastřešeném venkovním prostranství, a tak se tam všichni účinkují mohli dostatečně předvést se svoji produkcí. Zajištění zvukového přenosu provedl a řídil muzikant Josef Pecka s kolektivem.

Konečné slovo měla starostka Soňa Vášová, která poděkovala všem pořadatelům a obsluhujícímu personálu, divákům za podporu a účast a také účinkujícím za skvělou zábavu. Uvedla rovněž pozvánku na další ročník v roce 2026.

Turkovická heligonka. Sedmé setkání harmonikářů v hostinci v Turkovicích | Video: Karel Novotný

Sedmá Turkovická heligonka - účinkující
 1. domácí duo Jiří Kavalír a Josef Pecka
 2. Martin Kroupa a Miroslav Schejbal
 3. Heligonky z Vysočiny – Josef Kupek bicí, František Havel, Luboš Janů a Mirek Janda
 4. Rudolf Student
 5. Miroslav Havránek a Jaromír Kupka
 6. sestry Perclovy z Chotusic
 7. Ota Fousek – Josef Holub – Slávek Rek
 8. Jindřich Hlaváček
 9. Pavel a Josef Otrubovi
10. Vladimír Sahulka
11. Trnka – Roušar
12. Jiří Hampl z Dubicka