Základní škola Zruč nad Sázavou, kde má také jeden z týmů své sídlo – konzultovnu, přivítala několik dětí z Ukrajiny již začátkem března. Zatímco jejich maminky vyřizovaly v kanceláři školy formality, děti si hrály v konzultovně, kde se jim věnovala sociální pracovnice z týmu, Hana Měkotová. Tým nabídl ukrajinským rodinám pomoc se začleněním, pomoc v oblasti duševního zdraví, a také podporu ve formě odkázání na další služby. Velkou posilou nejen pro tým se stala Olesia Parkhomenko, která je díky znalosti ukrajinštiny a vzdělání v oblasti psychologie velmi důležitým článkem a pomáhá týmům pečovat o duševní zdraví a pohodu ukrajinských dětí. Kromě zručské základní školy bude k dispozici také ostatním školám v regionu.

Druhý z týmů má své sídlo v Kutné Hoře, kde také integraci nově příchozích ukrajinských dětí podporuje. Příkladem této podpory byly například dva semináře na kutnohorské Základní škole T. G. Masaryka, které byly zaměřeny na začlenění ukrajinských dětí a posilování vztahů ve třídě s ohledem na jazykovou bariéru. Účelem bylo mimo jiné ukázat, že komunikovat lze i neverbálně a spojovat nás mohou různé věci, například naše zájmy. Kutnohorskému týmu se rovněž poštěstilo najít ukrajinsky mluvící oporu se vzděláním v oblasti psychologie a terapie, Irynu Zakharovu.

Vedle podpory ukrajinských dětí ve školách se týmy vydaly také do Zbraslavic, kam v březnu dorazilo 250 Ukrajinců. Ve spolupráci se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi Klubus zde týmy pořádaly různé aktivity a doučování pro děti a pro rodiče byl uspořádán seminář za účelem podpory při péči o duševní zdraví jejich dětí.

Jelikož válka na Ukrajině přispěla k náporu na duševní zdraví také českých dětí, týmy uspořádaly 12. dubna ve spolupráci s Eduzměnou setkání v Kutné Hoře, kde se diskutovalo především o tom, jak mluvit s dětmi o válce, pomoci jim zpracovat jejich emoce a zajistit pocit bezpečí. Válka na Ukrajině tedy nepochybně způsobila nutnost bojovat i u nás, a to za duševní zdraví a pohodu (nejen) dětí a mládeže.