Týmy složené z odborníků na dětské duševní zdraví se poprvé osobně setkaly na Základní škole Zruč nad Sázavou, která je taktéž realizátorem projektu. Během prvního dne došlo k seznámení členů týmů a správnému nasměrování budoucí podpory, kterou mají týmy složené ze sociálních pracovníků, speciálních pedagogů, psychologů a zdravotních sester v budoucnu vykonávat.

Základní škola Zruč nad Sázavou ve spolupráci s odbornými partnery spustila projekt “Duševní zdraví pro děti”, kterým reaguje na současnou velmi špatnou dostupnost služeb psychologické a psychiatrické péče pro děti a mládež ve Středočeském kraji.

Navzdory tomu, že podle dat Světové zdravotnické organizace se celá jedna pětina všech náctiletých potýká s duševními obtížemi a polovina chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14 let věku, dostupnost psychologické a psychiatrické péče pro děti je v ČR všeobecně nedostatečná a rodiny se musí potýkat s velkou dojezdovou vzdáleností za odborníky a dlouhými čekacími lhůtami mezi objednáním a přijetím.

Týmy duševního zdraví budou svou podporu poskytovat dětem a mládeži, rodinám a pedagogům od září 2021. Do té doby budou probíhat další setkání s odbornými partnery, kterými jsou kutnohorská Eduzměna, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, ale také Norské psychiatrické centrum Østbytunet, aby se nastavila přesná pravidla poskytovaní podpory.

Školy si o pomoc samy řekly

Projekt vznikl na základě dlouhodobé poptávky kutnohorských škol o rozšíření podobné služby v kraji. Potřebu mít multidisciplinární týmy duševního zdraví navíc umocnila doba covidu-19, ve které se duševní zdraví dětí v rámci společnosti viditelně zhoršilo. Projekt navíc reaguje na plánovaná opatření MZČR Strategie reformy psychiatrické péče ČR. Celé pilotní působení mobilních týmů duševního zdraví je hrazené ze 100 % z fondů EHP a Norska.

Prvního setkání se účastnila také rapová zpěvačka KattyGyal Kenta, která se stane mediální tváří podzimních Týdnů duševního zdraví. KattyGyal bude vyprávět v rámci besed na školách svůj pohnutý životní příběh, ve kterém sehrála kladnou roli právě odborná pomoc. Na setkání s úspěšnou českou zpěvačkou se mohou těšit někteří žáci vyšších ročníků základních škol a studenti středních škol v obci s rozšířenou působností Kutná Hora.