Základní škola Zruč nad Sázavou ve spolupráci s odbornými partnery spustila projekt “Duševní zdraví pro děti”, kterým reaguje na současnou velmi špatnou dostupnost služeb psychologické a psychiatrické péče pro děti a mládež ve Středočeském kraji. Navzdory tomu, že podle dat Světové zdravotnické organizace se celá jedna pětina všech náctiletých potýká s duševními obtížemi a polovina chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14 let věku, dostupnost psychologické a psychiatrické péče pro děti je v ČR všeobecně nedostatečná a rodiny se musí potýkat s velkou dojezdovou vzdáleností za odborníky a dlouhými čekacími lhůtami mezi objednáním a přijetím.

Týmy duševního zdraví budou svou podporu poskytovat dětem a mládeži, rodinám a pedagogům od září 2021. Do té doby budou probíhat další setkání s odbornými partnery, kterými jsou kutnohorská Eduzměna, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, ale také Norské psychiatrické centrum Østbytunet, aby se nastavila přesná pravidla poskytovaní podpory.

Skutečná liga Středočeského kraje 2019.
Začal šestnáctý ročník Skutečné ligy pro amatérské kapely

Školy si o pomoc samy řekly


Projekt vznikl na základě dlouhodobé poptávky kutnohorských škol o rozšíření podobné služby v kraji. Potřebu mít multidisciplinární týmy duševního zdraví navíc umocnila doba covidu-19, ve které se duševní zdraví dětí v rámci společnosti viditelně zhoršilo. Projekt navíc reaguje na plánovaná opatření MZČR Strategie reformy psychiatrické péče ČR. Celé pilotní působení mobilních týmů duševního zdraví je hrazené ze 100 % z fondů EHP a Norska.

Prvního setkání se účastnila také rapová zpěvačka KattyGyal Kenta, která se stane mediální tváří podzimních Týdnů duševního zdraví. KattyGyal bude vyprávět v rámci besed na školách svůj pohnutý životní příběh, ve kterém sehrála kladnou roli právě odborná pomoc. Na setkání s úspěšnou českou zpěvačkou se mohou těšit někteří žáci vyšších ročníků základních škol a studenti středních škol v obci s rozšířenou působností Kutná Hora.

Autor: Kateřina Kmínková