K vánoční pohodě přispěje i svařené víno v galerijní kavárně Gallery Point. Následně si mohou návštěvníci projít zahrady přiléhající k jezuitské koleji, kde budou obklopeni sochami a díly moderního a současného umění pod názvem GASK pod širým nebem. 

V rámci projektu GASK pod širým nebem, který vznikl jako reakce na loňský nouzový stav s úkolem přenést umění ven z galerie, přibyly tento podzim v zahradách tři instalace – Dešťová stěna od Adély Matasové, There is more od Kryštofa Hoška a Lilie od Martina Kocourka. Konkrétně Adéla Matasová odkazuje na polohu své instalace u chrámu sv. Barbory, pod nímž se údajně nachází skryté podzemní jezero. Dešťová stěna, složená z devíti chrličů v podobě hliníkových prutů, napodobuje vodní proud. A to i se zvuky – když se zaposloucháte, je slyšet jemné cinkání. 

Za návštěvu rozhodně stojí i stálá expozice moderního a současného umění Stavy mysli / Za obrazem, která představuje kvalitní umělecká díla zasazená do velkorysých, vzdušných a elegantních síní a chodeb jezuitské koleje, s nimiž přímo rozmlouvají. Diváci mají jedinečnou možnost prožívat vztah mezi jednotlivými exponáty, mezi obrazem a slovem, mezi uměním a barokními interiéry a v neposlední řadě – díky výhledu z oken jezuitské koleje – mezi výstavními prostory a krásným vnějším světem architektury a přírody Kutné Hory. 

Do 16. ledna budou mít návštěvníci poslední možnost zhlédnout výstavu Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, věnovanou dvoustému výročí narození Charlese Baudelaira, která představuje vliv osobnosti a díla tohoto francouzského básníka na české umění od konce 19. století do současnosti. 

 

Do konce ledna jsou v GASK k vidění ještě následující výstavy: 
Já je někdo jiný. Autoportrét ze sbírek GASK, prezentující autoportréty nejen slavných modernistů v kontrastu dnešní doby, kdy jejich místo a poslání převrstvila všudypřítomná narcistní kultura „selfie“.
Wasteland Šimona Sýkory, charakteristický znepokojivou až melancholickou atmosférou svých děl.
Baletka s plnovousem Michaely Petrů, vystihující různorodé subkultury dnešního Karlína.
Konfigurace Jana Stolína s interaktivní audio instalací „nepřítomných soch“. 

Alena Sedláčková