Výstava začala vernisáží v úterý 28. května a potrvá do neděle 30. června.

O sršni asijské

Sršeň asijská je o něco menší a tmavší než sršeň obecná, která se v České republice běžně vyskytuje. Asijský druh je nebezpečný hlavně pro včely, které napadá v úlech. Hnízda sršně asijské mají kolovitý až hruškovitý tvar a vchod z boku. Asijská sršeň létá lépe než sršeň obecná, v letu je rychlejší a obratnější.

Podle Zdeňka Myslíka z plzeňské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR zvětšují sršní dělnice hnízdo celou sezonu, staví ho z rozžvýkané dřevní hmoty podobné papíru. „Na jaře se vyhrabe ze země matka z loňského roku, která někde šikovně přezimovala. Zhruba od května začnou stavět dělnice hnízdo, které se pak zvětšuje. Cílem je udělat ho co největší, aby měli co nejvíc dělnic, tedy co největší sběr potravy,“ uvedl Zdeněk Myslík.

Podle ochránců je sršeň schopná rychle se šířit, proto je důležité, aby lidé hlásili podezření na její výskyt AOPK. Hmyz byl podle ochránců před 20 lety zavlečen do Francie se zásilkou zboží z východní Asie, od té doby se šíří západní Evropou. Loni v létě ho objevili i v Maďarsku u hranic se Slovenskem, na podzim dokonce na západě Čech. Dlouhodoběji se vyskytuje třeba v Portugalsku, Španělsku, Francii a Belgii. Z jejich dat vyplývá, že je důležité zajistit okamžitou likvidaci nalezených hnízd, aby se zabránilo rychlému šíření a trvalému usazení sršně.