Čáslavské hradební pásmo pochází z druhé poloviny 13. století, v historii odolalo několika požárům, vpádům cizích vojsk a z velké části také rozebíráním místním obyvatelstvem. Paradoxně za současný špatný technický stav z velké části mohou špatně provedené opravy v osmdesátých letech minulého století. „Byly použity nevhodné materiály, které dále chemickou cestou narušily původní kámen a původní strukturu zdiva,“ upřesnil archeolog doktor Filip Velímský. Padající kameny vlevo od schodů Žižkovy brány již delší dobu přímo ohrožovaly kolemjdoucí, oprava přišla doslova „za pět minut dvanáct“. 

Opravy fortifikace v této části města byly zahájeny v květnu minulého roku. Dohled nad rekonstrukcí dále prováděli zástupci Národního památkového ústavu, památkové péče města, archeologického ústavu, zástupci města a městská architektka.

Opravy čáslavských hradeb, které dosahují délky téměř tří kilometrů, jsou technicky i finančně velmi náročné. Opravený úsek patří k těm nejsložitějším. Navíc rekonstrukci zdržovaly složité majetkoprávní vztahy, s kterými se muselo město „poprat“. Za velký bonus, který v jiných městech není samozřejmostí, patří zachování zbytků domu, který kdysi stál „přilepený“ na spodní část hradeb. Byla zachována zděná torza, která vzhledově naznačují štít domu, dále otvory po krovech domu a hlavně cihlová část přistavěná k hradbám. Tyto pečlivě restaurované artefakty tak dokreslují kolemjdoucím stavební historii místa.

Všem, kteří se zasloužili o složitou rekonstrukci této části fortifikace, patří obrovské poděkování. Místo, které bylo ostudou města, se tak naopak stalo jeho chloubou!

Video: 

| Video: Youtube

Autor: Vladimír Havlíček