Šesté ročníky se zaměřily na Kutnou Horu gotickou, sedmičky poznávaly památky barokní. Osmé třídy se vydaly do Sedlce a Malína a nejstarší žáci si připravili referáty na téma Kutná Hora literární. Každá třída pak navštívila jednu, či více historických budov.

Šestky si prohlédly kostel svatého Jakuba. Poděkování patří Janu Uhlířovi, který nám, ačkoliv je kostel pro veřejnost uzavřen, zprostředkoval prohlídku s odborným výkladem paní Drahotové, které tímto děkuji za zajímavost a pestrost programu. Sedmé třídy si prohlédly výstavu Václava II. na Hrádku.

Osmičky navštívily chrám Nanebevzetí Panny Marie a kostel Všech svatých s kostnicí. Také zde si žáci vyslechli, se sluchátky na uších, odborný výklad průvodcovské služby ze Sedlce. Deváté ročníky navštívily Tylův dům, kde zhlédly výstavu J. Erazima Vocela a K. H. Borovského a vyslechly si komentovaný výklad věnovaný těmto dvěma kutnohorským výtečníkům. Děkujeme paní Vavruškové, která připravila dětem pracovní listy na téma výstav a pak je s nimi zhodnotila.

Projektový den se vydařil, počasí nám přálo, děti si připravily opravdu kvalitní referáty, které obohatily všeobecný přehled všech zúčastněných.


Autor: Marcela Šabacká