Akci pořádál Hlízovský unikátní spolek spolu s časopisem NaCestu, Rádiem Blaník, Vinařstvím Žáček Kutná Hora, KČT odbor Praha-Karlov oddíl TurBan, městysem Nové Dvory, Starokolínským okrašlovacím spolkem, spolky Kaňkovské sedlo, Malíňačky, Denemark, Nebovidská tvrz, Muzeum Malešov, zámkem Kačina, Přátelským pivovarem Malešov, Tvrzí a kempem Malešov, Římskokatolickými farnostmi Sedlec, Kutná Hora a Kolín, Bašteckým pivovarem Starý Kolín, GASKem Kutná Hora, VOŠ SPŠ a JŠ Kutná Hora, Karlem Vopařilem, Vlastou Samohrdovou, Ladislavem Čvančarou, Janem Jungwirthem, Jiřím Švejkem, Helenou Jebavou, Jitkou Duškovou, Martinem Starým, Daliborem Hoblem a Lubomírem Krátkým.

Cílem turistů, kterých se zúčastnilo 484, nebylo ušlapat co nejvíce kilometrů, ale vychutnat si zastávky na trasách, které vedou kolem Kutné Hory ale i samotným městem. A také setkání s pořadateli, kteří zde připravili nejrůznější aktivity související s jejich prací v různých organizacích nebo soukromých iniciativách. Společná všem je nadšená práce, kterou obohacují místa, ve kterých žijí nebo pracují. Při Putování tak na jeden den ožilo mimo místa, která jsou v Kutné Hoře otevřena pravidelně, kolem 40 objektů.

Z Průvodu králů v Kutné Hoře.
V průvodu se představili čeští králové z období středověku

Například kaple na hřbitově v Hlízově, výstavy v kulturním domě v Hlízově, program na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem, kterou oživil Hlízovský unikátní spolek, kostel sv. Ondřeje ve Starém Kolíně, bývalé kino ve Starém Kolíně, kostel sv. Štěpána v Malíně, muzeum a tvrz v Malešově, kostel v Gruntě, ve Svatém Mikuláši, ve Svaté Kateřině, v Nových Dvorech.Dále  kaple sv. Kříže s hrobkou Chotků, kostel sv. Anny, kostel sv. Martina, pamětní síň, vodárenská věž. Kromě samotných míst se mohli účastníci zapojit do výtvarné dílny Lady Lisé. Prohlédnout si výstavu křížové cesty v krajině, obrazy Slávky Tyrkasové, fotografie Aleny Prausové i výstavu zrealizovaných projektů za 5 let existence Hlízovského unikátního spolk

Dílo se stane pomníkem Jarního putování

V rámci 4. ročníku Jarního putování v roce 2019 pracovala Vlasta Samohrdová na reliéfu Památných lip a Božích muk z Hlízova. Tento motiv na fotografii byl použit i na účastnickém listu, který získali účastníci, když dorazili do cíle. Při 5. ročníku bylo rozpracované dílo vystaveno a turisté si mohli vyzkoušet práci sochařky spolu s autorkou a odnést si domů drobný suvenýr.

Po dokončení reliéfu, který Vlasta Samohrdová daruje Hlízovskému unikátnímu spolku, se výsledné dílo stane pomníkem Jarního putování a poctou všem činorodým lidem, se kterými se turisté po pět ročníků při Jarním putování v regionu Kutnohorska na trasách setkali. Slavnostní odhalení reliéfu spojené s procházkou, při kterém představíme díla sochařky Vlasty Samohrdové v Hlízově a ve Starém Kolíně, připravuje Hlízovský unikátní spolek na jaro 2021.

Spolek děkuje všem sponzorům za finanční podporu a Obci Hlízov za bezplatný pronájem kulturního domu a kaple v Hlízově.


Jitka Šimková