Dny evropského dědictví (EHD) každoročně otevírají co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů i dalších prostor, uchovávajících neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se akce pravidelně koná již od roku 1991. Od roku 1998 je jejím hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které rovněž uveřejňuje kompletní seznam pořádaných akcí a zapojených míst na svých internetových stránkách www.historickasidla.cz. 

Ve městech a památkách jsou nabízeny speciální programy, nejinak je tomu letos. Ve středních Čechách Dny evropského dědictví tradičně probíhají v Kutné Hoře, kde je letos kromě obvyklých procházek městem s průvodcem a harfového koncertu připraveno několik výstav. Výstava na Hrádku například představuje barokní obrazy ve sbírkách Českého muzea stříbra, zrestaurované v letech 2018-2020. Na nedávné archeologické objevy se zaměřuje výstava Pod Povrchem v Muzeu Podblanicka v Benešově, ukazující výběr z nových archeologických nálezů muzea za poslední tři roky. 

Řada mimořádných komentovaných prohlídek čeká na zájemce v Kolíně, a to například v místní radnici, v chrámu sv. Bartoloměje se zvonicí a kostnicí nebo při městských hradbách. U příležitosti Dnů evropského dědictví v Kolíně rovněž dojde k položení nových kamenů zmizelých do místních ulic. V nedalekém Nymburce se chystají komentované prohlídky kostela sv. Jiljí a kaple sv. Jana Nepomuckého a své brány také mimořádně otevře areál opravárenského závodu DPOV, a. s. – PSO Nymburk a areál železničních opravárenských závodů NYMWAG CS a. s. 

„Dny evropského dědictví jsou mimořádně atraktivní nejen pro návštěvníky zvenčí, ale i pro místní obyvatele, kteří si často zvykli s návštěvnou „svých“ památek počkat právě na začátek září, kdy se jim otevřou běžně nepřístupná místa anebo je průvodce provede místem, kde se běžně výklad nepodává. Kolíňáci pravděpodobně běžně občas navštěvují radnici kvůli úředním záležitostem, ale jen málokdy se jim naskýtá příležitost absolvovat komentovanou prohlídku radnice, kdy se role průvodce ujmou starosta a místostarostové,“ dodává Jakub Kulhánek, vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu.

Linda Dlouhá