Otázky moderátora Josefa Förstera v první části pořadu vycházely z první knihy Pavla Koláře určené širší veřejnosti Labyrint pohybu. Host před nabitým sálem Hotelu Zruč nejprve líčil, jaké osobnosti a myšlenky inspirovaly jeho odborný růst. Mezi své předchůdce zařadil profesora Václava Vojtu, zakladatele slavné Vojtovy metody, fyzioterapeutku Ludmilu Mojžíšovou nebo profesora Karla Lewita a pak se dostal k posturálním funkcím pohybu a jeho poruchám, jejichž příčiny se dají ve fyzioterapii spolehlivě vypozorovat i pouhým okem.

 „Ať máme medicínu sebevyspělejší, ruku zatím nedokázal nahradit žádný přístroj. Oko a ruka budou pořád přesnější než cokoliv jiného“, řekl Pavel Kolář, když hovořil o umění palpace, tedy lékařského vyšetření pohmatem. V tomto ohledu byl jeho významným učitelem Karel Lewit, zakladatel moderní funkční diagnostiky. „Profesor Lewit byl schopen rukou nahmatat i vlas pod papírem…,“ uvedl Kolář.

| Video: Youtube

Patologické funkce pohybu Pavel Kolář demonstroval na fotografiích a videích ze své léčebné praxe. Z další knihy, věnované resilienci, tedy naší odolnosti vzdorovat stresu, vybral moderátor Josef Förster téma o tom, jak čelit bolesti. Ta se rozděluje na několik typů a překvapivě nemusí vůbec souviset s místem poškození lidského těla.

Ve druhé části pořadu známý fyzioterapeut hovořil o zkušenostech s léčbou našich špičkových sportovců, zejména olympioniků. Diváky zaujalo zvládání některých kritických momentů, které předcházely zlatým olympijským medailím Kateřiny Neumannové nebo veslařky Miroslavy Knapkové.

V závěru se host s diváky podělil i o některé zážitky s bývalým prezidentem Václavem Havlem, v jehož lékařském konsiliu od roku 1991 působil. Setkání završila ukázka z jeho druhé knihy Posilování stresem. Cesta k odolnosti a dotazy z obecenstva.

Dalším hostem zručského Křesla pro hosta bude ve středu 13. září od 18.30 hodin zpěvák, skladatel a politik Michael Kocáb.