Zábavné a zároveň i poučné odpoledne začalo v 15 hodin a jeho cílem nebylo jen seznámit obyvatele s Deníkem a jeho přílohami, ale také ukázat, že i „obyčejní“ lidé nejsou díky mé〜diím zcela bezbranní. Navíc se sami mohou velmi snadno stát novináři, a to díky straně Čtenář – reportár. Děti přivítaly možnost zjistit, jakou rychlostí letí jimi vypálený fotbalový míč, zkoušely také golfové umění a těšily se z koláčů a kofoly zdarma. „Je to lepší než první máj,“ spokojeně konstatovala jedna starší paní.

Na pódiu se vystřídali místní dětské soubory, úředníci a komunální politici. Ti nebyli na Dni s Deníkem proto, aby prezentovali své volební programy, ale hlavně kvůli protipovodňovým opatřením. A za nimi má město našlápnuto velmi dobře. Výborným odrazovým můstkem se stala více než patnáctimilionová dotace na novou lávku přes řeku Sázavu. „Před čtrnácti dny jsme předali staveniště,“ poznamenal starosta Martin Hujer.

Činí se i pracovníci státního podniku Povodí Vltavy, neboť velkou pochvalu za vyčištění koryta i břehů zručských vodních toků jim veřejně udělila ředitelka závodu Dolní Vltava Blanka Brožková. „Při běžné údržbě investujeme ročně do celého toku řeky Sázavy deset milionů korun,“ uvedla Brožková, která dorazila v doprovodu kolegy Jiřího Brzoně. Ten občany ubezpečil, že při poslední povodni na jaře loňského roku bylo ze strany vodárenské nádrže Želivka vše v pořádku. „Významně se tehdy podílela na zadržení vody,“ dodala Blanka Brožková.

Jak je však na tom Zruč nad Sázavou s ochranou proti velké vodě doopravdy, by nejlépe odpověděla další povodeň, ale na tu lidé raději ani nechtějí pomyslet. V živé paměti totiž mají řádění nespoutaného živ〜lu vloni na jaře a v létě roku 2002.