Nové vedení klubu hodlá navázat na dosavadní činnost dlouholetého předsedy Václava Vondry. Ten za dvacet let trenérské činnosti a práce s mládežnickými kategoriemi v Čáslavi vybudoval od píky postupně ze čtyř mládežnických družstev FK Čáslav velmi dobře fungující Sportovní středisko mládeže. V současné době je v Čáslavi čtrnáct mládežnických týmů, navíc jsou v klubu tři celky dospělých.

„Také došlo k propojení klubu s místními mateřskými a základními školami,“ připomněl Miroslav Paták, trenér a člen výkonného výboru. „Odstupujícímu předsedovi a místopředsedkyni bychom touto cestou rádi poděkovali za odvedenou práci v klubu,“ uzavřel.