S Tomášem Novákem jsme se potkali v jeho Úročnici, kde v sobotu pořádal fotbalový turnaj pro dívky. Ten se hodně vydařil. Na akci dorazil i předseda FAČR Petr Fousek.

Tomáši, jelikož vás úplně neznám, tak mě zajímá, co jste dělal, než jste se stal předsedou OFS Benešov a místopředsedou SKFS?
Ve fotbalovém prostředí působím přes dvacet let. Většinu doby jsem působil na vesnickém či okresním fotbale v klubu TJ Úročnice, který je součástí Benešova. Tři nebo čtyři roky jsem i předsedou SK Benešov, jehož A tým hraje ČFL a v mládeži se pohybujeme v lize i divizi. Máme zhruba dvě stě osmdesát mládežníků.

Jaká byla vaše fotbalová kariéra?
Nejsem klasický fotbalový funkcionář. Chytal jsem za Úročnici III. a IV. třídu. Kdysi jsem v žácích chytal za Motorlet, ale to jsme hráli ještě na škváře. (směje se)

Tornádo zasáhlo i Hodonín.
Fotbalisté se spojili. Chtějí pomoct zasaženým klubům na jižní Moravě

Co vás přimělo kandidovat na předsedu OFS Benešov?
Jsem hodně angažovaný člověk. Už dříve jsem měl ambici účastnit se vedení okresního fotbalového svazu. Karty byly rozdané. Vstupem F-evoluce do fotbalového prostředí se některé věci změnily. Přišla snaha dělat fotbal trochu jinak a lépe. I když nechci tvrdit, že bývalé vedení vedlo OFS špatně. Každý děláme něco dobře a něco hůř. Něco se nedělalo vůbec. Určitě jsou možnosti ke zlepšení, čehož je důkazem sobotní turnaj dívek v Úročnici. Tam již vidím zlepšení v práci nové komise mládeže.

Popište mi ten rozdíl v komisích mládeže dříve a nyní.
Dřívější komise mládeže nefungovala tak aktivně, jak by měla. Na sobotním turnaji jsme měli téměř sto dívek a organizovala ho nová komise mládeže. Nově je v ní dívčí sekce, která čítá osm členů. Celkově má komise asi šestnáct lidí. Dříve se říkalo, že ve fotbale nejsou lidi. Údajně vše museli dělat stejní funkcionáři. Ukazuje se, že to tak není. Spousty lidí, i mladých, se chce zapojit a chce fotbalu něco dát. Chce pro něj pracovat. V sobotu organizovali turnaj nezištně mladí lidé. Kluci i holky. Jde to.

Proč se v Úročnici konal zrovna turnaj dívek? Je na okrese hodně fotbalistek?
Právě že na okrese jsou snad jen dva dívčí týmy. Jinak jsou holky rozmístěné po různých mládežnických týmech, kde hrají dohromady s kluky. Chtěli jsme podpořit myšlenku, aby děvčata více vnímala, že mohou poskládat vlastní týmy. Turnaj byl odrazovým můstkem proto, abychom v okrese Benešov postavili více dívčích týmů. Ať už na začátku formou okresních výběrů, tak v budoucnu třeba menší dívčí okresní soutěží. Je vidět, že potenciál tam je. Do turnaje se přihlásilo přes devadesát dívek, což je úžasné.

Sportovně-technická komise Středočeského krajského fotbalového svazu má nové složení.
Zdeněk Krajl se vrací na SKFS. Povede novou sportovně-technickou komisi

Zpět k vaší funkcionářské práci. Jak zvládáte skloubit nové pozice předsedy OFS a místopředsedy SKFS?
Je to náročné. (rozesměje se) Vše stavím na týmové práci. Přesně tak, jak funguje fotbal. I jako předseda jsem součástí týmu výkonného výboru, kde máme rozdělené kompetence, funkce i jednotlivé komise. Nic neřeším sám. Vše s kolegy a jednou kolegyní. Ve chvíli, kdy se práce kdekoliv rozdělí mezi tým, tak není tak náročná. Stejně to funguje v klubu.

Jakou máte ve Středočeském krajském fotbalovém svazu gesci?
Primárně mám v gesci spolupráci okresních fotbalových svazů. Jsem předsedou Komise pro spolupráci OFS a rád bych, aby spolu okresní svazy více komunikovaly, což v minulosti nebylo. Chceme si předávat zkušenosti a know-how. Vedení poloviny okresů se obměnilo a byl bych rád, aby tato komise stmelila celý kraj dohromady. Jak stávající, tak nová vedení.

V civilním životě vedete firmu v IT oboru. Promítne se vaše zkušenost i v SKFS?
Je pravda, že jsem spolumajitelem IT firmy, ale moje firma má tolik práce, že pro Středočeský krajský fotbalový svaz dělat nebude. (směje se) Už proto, že by to byl střet zájmů. Nabízím svoje IT vědomosti. Jakmile se něco v SKFS řeší v oblasti IT, tak se to řeší prostřednictvím mých zkušeností a znalostí.

Antonín Barák povede Komisi mládeže SKFS.
Komisi mládeže SKFS povede nově Antonín Barák. Chystá nové projekty

Co se aktuálně v tomto ohledu bude měnit?
Momentálně chceme změnit web. Ten současný už absolutně neodpovídá dnešní době. Včetně například responzivního zobrazení na mobilních zařízeních. Chystáme sdílené diskové prostory a nástroje pro kolaborativní práci. A to možná nejen v rámci SKFS, ale i se zapojením OFS. Jsme hodně postavení na tom, že chceme více komunikovat a na to potřebujeme mít adekvátní nástroje, což se dotýká IT.

Překvapilo vás něco v nových funkcích?
Možná bych to měl nechat bez komentáře. (směje se) Když to zjednoduším, tak v rámci OFS mě nic výrazně nepřekvapilo. Když vezmu subjekt jako firmu, tak se nedělaly vyloženě nějaké věci špatně. Jako každý manažer, když přijdu do firmy, tak vidím možnosti optimalizace. Stejně tak je uvidí někdo po mně. To tak je, každý má jiný pohled na věci. U krajského fotbalového svazu už je to trochu jiné. Myslím, že se tam s penězi nakládalo velmi nehospodárně. Jde tam dosáhnout mnohem vyšší efektivity jak v nákladech, tak i správného nastavení příjmů do fotbalu, a ne někam jinam.

Nová sezona se blíží. Když pomineme klasický soutěžní ročník, co ještě chystáte za akce?
Upřímně řeknu, že jsem rád, jak jsme dokončili turnaj v Úročnici. Nyní si chci chvíli od fotbalu odpočinout. Přeci jen volební měsíce byly hodně náročné. I ty povolební. Převzetí okresního svazu, následně i krajského. Velmi náročná byla také Valná hromada FAČR. I v rámci FAČR mě čekají nějaké úkoly. Nyní chci nabrat síly. Nová sezona pro mě začíná za čtrnáct dní, kdy startuje příprava SK Benešov. Volno nebude moc dlouhé. Potřebuji nabrat síly. Co se týká akcí, tak turnaj dívek v Úročnici nebyl rozhodně v rámci OFS Benešov poslední. Chceme dělat další akce a propagovat fotbal v okrese. Chceme ukázat, že fotbal je hra zábavná, má smysl ho hrát i pracovat pro něj.

Ilustrační foto.
Krajské fotbalové soutěže dospělých jsou obsazené kompletně sto osmnácti týmy

Na sobotní turnaj dorazil i nový předseda FAČR Petr Fousek. Máte k sobě blízko? Co na turnaji vlastně vzkázal?
S Petrem Fouskem jsem v kontaktu od roku 2017, kdy poprvé kandidoval. Už tenkrát jsem mu vyjádřil podporu, ačkoliv tou dobou jsem byl jen vesnický funkcionář. Petr na to nikdy nezapomněl. Podporu ode mě měl i nyní v rámci červnových voleb FAČR. Z jeho strany šlo o poděkování. Současně jsme si blízcí v některých názorech. Máme názory vyhraněné, ale současně víme, že vše nejde změnit hned. Přijel podpořit ženský fotbal. I v rámci UEFA je ženský fotbal více podporován. Měl by se dostat do všech regionů. Petrova přítomnost dodala akci punc a věřím, že i díky tomu dojde k rozvoji dívčího fotbalu na benešovském okrese.