Složení Komise mládeže SKFS není ještě podle Antonína Baráka kompletní: „Chybí mi v ní člen za okres Rakovník a Prahu východ. Naší filozofií je raději chvíli počkat, abychom zvolili co nejlépe, než za každou cenu komisi plně obsadit. Chceme mít v každém okrese prostředníka, který naše myšlenky bude okamžitě přenášet do okresů.“

Některé kolegy oslovil Barák už před krajskými volbami. Všichni k jeho radosti pozvánku přijali. „Znám se s nimi a vím, že pracují v terénu. Jsme domluveni, že se budeme scházet jednou měsíčně osobně. Chceme vytvořit plnohodnotný koncept akcí a projektů, za které mládežnická komise bude zodpovídat,“ uvedl Barák.

Akce řízené Komisí mládeže SKFS

Jedná se o tradiční meziokresní výběry žáků během celé sezony. Na konci sezony pak turnaj dvanácti přípravek z jednotlivých okresů. „Nechceme přeborníky kraje v tomto věku. Spíš to mají děti za odměnu, že se dobře umístily. Nemusí jít ani o vítěze. Může jít o kluby, které dlouhodobě kvalitně pracují s mládeží,“ vysvětlit předseda komise.

Navíc kraj navýší počet profesionálních trenérů, které budou vzdělávat trenéry, a působit i na rodiče a kulturu mládežnického fotbalového prostředí.

Tři nové projekty Barákovy komise

Komise mládeže

Předseda
: Mgr. Antonín Barák.

Členové: Jan Pánik, Daniel Zítka, Jakub Kowolowski, Roman Myška, Jan Javůrek, Jan Spáčil, Jiří Veselý, Vladimír Zeman, Matěj Voráček, David Nedvěd.

Prvním z nich je vzdělávání trenérů brankářů na jednotlivých okresech. Garantem bude člen komise Daniel Zítka. Pomáhat mu budou Antonín Kinský, Radek Sňozík a Jaromír Blažek. „Chceme udělat dva jednodenní semináře vždy na podzim a na jaře. V létě pak dva dvoudenní kempy pro mladé gólmany žákovského a přípravkového věku z okresů. Také pro jejich tatínky, kteří je mnohdy trénují. Měli by to zdarma o víkendu a dostali by od našich skvělých brankářů metodiku, jak s dětmi pracovat,“ popsal Antonín Barák.

Druhým projektem je decathlon (desetiboj) fotbalových a fyzických dovedností. „Čerpám zkušenosti z dřívějších dob, kdy se podobné akce běžně konaly,“ usmíval se Barák a projekt představil: „Děti by se měly v rámci běžných fotbalových tréninků učit i jiné prvky. Kromě třeba pěti fotbalových dovedností by mělo jít i pohybové vlastnosti. Například, aby dítě umělo vyšplhat po tyči, umělo udělat shyb nebo přemet.“ Podle šéfa komise by se pak nejlepší děti z celé republiky mohly potkat jednou za rok na Strahově, zahrát si pěkný zápas, a ještě si zasoutěžit právě v tomto decathlonu.

Třetím, a zatím posledním projektem, je možnost dostat fotbalové trenéry do škol a pomáhat tělocvikářům na prvním stupni s výukou. „Cílem je, aby šly děti do druhého stupně základní školy pohybově připravené,“ upozornil Antonín Barák. Dle něj projekt dobře funguje na Slovensku, i na některých místech Prahy nebo v Příbrami. „Každý měsíc pomáhá učitelům na vybraných základních školách vždy jiný trenér. Například jeden měsíc kouč ragby, další měsíc trenér basketbalu a tak dále. Součástí je i trenér fotbalu. Tento projekt bychom chtěli v každém velkém městě každého okresu ve Středočeském kraji,“ uzavřel Barák.