Funkcionář Spartaku Příbram patří dlouhodobě k Libovým kritikům. Jinak tomu nebylo ani tentokrát. Zarazil ho už samotný úvod Libova vystoupení – konkrétně použité oslovení „Přátelé“. „Já Mirka Libu mezi své přátele nepočítám,“ sdělil jasně.

Následně začal promlouvat směrem k doposud nejvýše postavenému muži ve fotbalové struktuře středních Čech a vysvětlil mimo jiné, proč tomu tak je. „Mirku známe se třicet let. Sedávali jsme spolu tady v Příbrami. Společně s Pepíkem Csaplárem jsme rozebírali utkání. Pak jsi nějak působil a stal se předsedou krajského fotbalového svazu. Nikdy za svoji éru jsi nepřijel se podívat na Spartak, navštívit jeden z předních fotbalových oddílů ve středních Čechách. Přitom jsem tě zval na klubové valné hromady, na oslavy… Nikdy jsi nepřijel, nikdy jsi ani nereagoval. Jen, když jsem ti to upomínal, tak jsi říkal, že to dělám špatně, protože to musím poslat na hlavičkovém papíře s žádostí, abys přijel. To je první zaražení,“ prozradil Králíček.

Další se váže k setkání obou pánů, ke kterému mělo dojít zhruba před dvěma lety. „Navštívil jsem tě, říkal jsi, jak jsi zaneprázdněný, ale nakonec se mi k tobě podařilo dostat na pár minut. Zaneprázdněný jsi byl tak, že jsi seděl za ředitelským stolem a díval se na fotbal. Hrála Slavie, můj oddíl, naštěstí,“ ucedil Králíček směrem k Libovi s ironickým úsměvem. „Začal jsem ti říkat, že situace na téhle naší úrovni je hodně, hodně nepříjemná. Až neúnosná. Nenechal jsi mě ani domluvit a zaútočil jsi na mě velice agresivně,“ líčil Králíček, podle něhož Miroslav Liba tehdy reagoval slovy: „To je vaše chyba, funkcionářů.“

To představitele Spartaku Příbram zarazilo. „Podivil jsem se. Vždyť jsem ti jen přišel říct, že situace není dobrá, že by z pozice předsedy bylo dobré s tím něco začít dělat. Nestalo se tak. Během desítek sekund jsem pochopil, že jde jen o ztrátu času,“ poznamenal Králíček, načež měla údajně následovat Libova herecká etuda o tom, že on je ten, kdo dělá ten velký fotbal. „Pak už mi bylo jasné, že tudy cesta nepovede,“ doplnil boss druhého největšího příbramského klubu.

Za další měsíc tak Vladimír Králíček – dle svých slov – navštívil předsedu FAČR Martina Malíka. „To jednání bylo na úplně jiné úrovni, ale se stejným výsledkem,“ poodkryl. „On mi i o tobě (mluví směrem k Miroslavu Libovi) vyprávěl, když jsem mu nastínil průběh naší předešlé schůzky, v uvozovkách zajímavé věci. Třeba to, jak ses dostal do výkonného výboru FAČR,“ nastínil, aniž by se pustil do podrobných detailů.

Přesto má od té doby zcela jasno. „Pro mě jde o obrázek všeho. Domnívám se, že nejsi člověk na svém místě. Odborně ani morálně nejsi člověk, který má na to pozvednout fotbal a obrátit ho trochu jinam. Nejsi! A bylo by dobré, kdyby sis to uvědomil a odešel relativně se ctí, nebo budeš odejit. Svobodně, ale s nepříjemnou pachutí, že jsi ten člověk, kterému jde jen o moc, peníze a zase peníze,“ dodal Vladimír Králíček.