Spekulace na toto téma rozpoutala námitka zástupce Křečovic - ta přišla na valné hromadě poté, co při kontrole u prezentace došlo k zjištění, že členka výkonného výboru klubu Jawa Divišov (ID klubu 2010081) Alena Solnařová a členka revizní komise Iva Němcová nejsou v té době členkami FAČR.

To ostatně přiznal i zástupce klubu Divišova. „Bylo mi řečeno, že jejich členství máme zaktivovat k tomu danému dni (13. března 2021 pozn. red). Chtěli jsme to provést ještě před začátkem valné hromady, ale kolegové nebyli u notebooku, takže k zaktivování došlo až v průběhu valné hromady,“ potvrdil zúčastněný delegát TJ Jawa Divišov Rudolf Brejcha. „Zároveň mi bylo panem Garajou řečeno, že naši účast na valné hromadě projedná mandátový výbor. Ten rozhodl, že se účastnit můžeme, že je všechno v pořádku. Z mé strany tedy nedošlo k žádnému pochybení,“ doplnil.

Ale opak je pravdou! Klub TJ Jawa Divišov tím, že k zaktivnění členství u dvou zmíněných členek výkonného výboru klubu došlo až v průběhu valné hromady, porušila ustanovení článku 15 čísla 5 stanov OFS Benešov, kde se píše: „Jako delegát valné hromady nebude připuštěna osoba vyslána tím členským klubem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů asociace.“

Jenže námitce nebylo vyhověno. Proč? Jako určité vysvětlení se v první chvíli jevila pasáž v prohlášení na stránkách OFS Benešov z 5. března letošního roku, která v tomto směru poukazovala na výjimku, kterou mají kluby, které vystupují pod hlavičkou TJ – v tomto případě stačí, když je členem asociace delegát jednající za klub na valné hromadě.

Na oddíl by se tedy mohla vztahovat výjimka. Ovšem pouze za předpokladu, že v klubu mimo oddílu fotbalu byl i registrovaný jiný oddíl. A právě tady je háček. TJ Jawa Divišov žádný jiný sportovní oddíl pod sebou v době konání valné hromady registrovaný neměla (to platí i v současnosti). I zde proto došlo k porušení stanov OFS Benešov a výkonu funkce mandátové komise.

Jediné správné řešení tedy bylo nepřipustit klub TJ Jawa Divišov k volbě na VH OFS Benešov – tak se ale nestalo…

ZRADIL KUBÍN KONDRAC?

Nejedná se ovšem o jedinou zarážející věc. Na povrch vyplula další podivná skutečnost, které se stala během sobotního shromáždění. Týká se pro změnu Sokola Kondrac – konkrétně jejího člena Michala Kubína, který byl na hlasování za klub delegován.

Podle informací Deníku měl být Kubín na základě dosud nezjištěných okolností přesvědčen o tom, aby hlasoval pro Tomáše Nováka, což bylo v naprostém rozporu s pokyny, které dostal od svého klubu. Dne 11. března 2021 měl totiž výkonný výbor Sokola Kondrac rozhodnout poměrem hlasů 5:2 pro volbu Miroslava Garaji. „Jedná se o velice smutnou a prekérní záležitost, považuji ji za interní problém uvnitř vedení našeho klubu,“ potvrdil nepřímo předseda klubu Jaroslav Polívka. „Rozhodl jsem se, že nebudu danou věc dále komentovat,“ odpověděl na další konkrétní dotazy směřované k celé kauze.

Vyhrál tedy Tomáš Novák bitvu o post předsedy OFS Benešov (poměrem 33:32) díky podivnému jednání zástupce klubu Sokola Kondrac Michala Kubína, který nerespektoval usnesení svého klubu?