Tresty

4 soutěžní utkání (dále SU): Češpiva Václav (Sedlec)
2 SU: Feigl Matěj (Soběšín)

Pokuty

500 Kč: Jeřábek Jan (Hostovlice)