Tresty nepodmíněné

2 soutěžní utkání (dále SU): Jiří Kocourek Jiří (Rataje), Miroslav Straka (Horky).

Tresty podmíněné do 15. 5. 2009

4 SU: Miloslav Ronovský (Hlízov), Matěj Stránský (Kaňk), 3 SU: Václav Tobiáš (Horky), 2 SU: Ondřej Karkoš (dorost Chotusice), Tomáš Rác (Nové Dvory), Pavel Mucha (Kačina), Marek Solnář (Rataje).

Ostatní

Vít Fofoňka (dorost Slavoj Vrdy) – neprojednáno, chybí náležitosti.
Do příští DK dne 22.října v 15.30 hodin se dostaví vedoucí dorostu Vrd pan Jan Růžička. Účast zajistí oddíl.