Podmíněné tresty

S odkladem do 31. března 2008: 2 SU: Michal Blažek (Paběnice). 1 SU: David Březina (Zbraslavice), Michal Pešout (Záboří n. L.).

Nepodmíněné tresty

3 SU: Jindřich Koudelka (Horky). 2 SU: David Hollas (Záboří).

Ostatní

Tomáš Vetešník (H. Bučice) má od 8. listopadu 2007 zastavenou činnost až do vyřešení případu. Oddíl kopané Slovan Horky předloží do příštího jednání disciplinární komise, které se uskuteční 14. listopadu, lékařskou zprávu (neschopenku) hráče Josefa Iliziho.

Disciplinární komise vyhověla žádosti Lukáše Zeleného (N. Dvory) o prominutí zbytku trestu a zbývající 2 SU mu změnila na podmínku do 30. dubna 2008.