Kromě předsedy Karla Mikeše byl členy výkonného výboru zvolen i místopředseda Martin Jansa, který bude mít na starosti obsazování rozhodčích. „V komisi budou dále pracovat Eduard Herda, Libor Koleček a Martin Šanda,“ jmenoval své spolupracovníky Karel Mikeš. Z komise tak vypadl Zdeněk Princ.
Komise rozhodčích se své práce ujímá v rozehraných soutěžích. „V první řadě bychom rádi přivedli nové rozhodčí, aby nedocházelo k tomu, že některé zápasy zůstanou neobsazené,“ zdůraznil předseda Karel Mikeš a dodal: „Bude to ale těžké, protože soutěže jsou rozeběhnuté. Proto se do toho pustíme pořádně až v zimě.“