6 SU nepodmíněně od 22. dubna: Libor Chmelař (B. Podolí. Podmíněné tresty – 2 SU: Jiří Hlava (Zbraslavice), Ondřej Sixta (Potěhy), Pavel Čarnogurský (Horušice). 1 SU: František Horák (Vlkaneč).

Disciplinární komise vyhověla žádosti R. Vlacha (Kaňk) a F. Drábka (Hlízov) a zbytek trestu – jedno utkání jim změnila na podmínku. M. Kořínkovi (Sedlec) naopak žádost o prominutí zbytku trestu komise zamítla.