Nápad na vznik této kartičky dostala česká studijní skupina na stáži Study Group ve Švýcarsku, kde byla podobná karta prezentována zástupci švýcarského svazu. Návrh kartičky vytvořil předesda KM ČMFS Michal Blažej, společně s členy studijní skupiny Antonínem Barákem, Zdeňkem Srbou a Milanem Kormaníkem. Dále se na tvorbě finální verze kartičky podíleli i pánové Antonín Plachý, Dušan Fitzel a Otakar Mestek.

Všichni doufají, že tato kartička bude mít na rodiče i fanoušky mladých fotbalistů pozitivní vliv a všichni společně pomohou zlepšit kulturu na českých zelených trávnicích. Především na těch, kde si hrají děti.

Karta je volně ke stažení na internetových stránkách www.fotbal.cz a každý klub si do ní může vložit své logo.

Vznik Žluté karty respektu pro rodiče je po chystaných změnách ve struktuře soutěží dalším krokem KM ČMFS, díky němuž by si hlavně rodiče měli uvědomit, že ve fotbale dětí jde především o radost ze hry, o zapojení co největšího počtu dětí bez ohledu na jejich výkonnost, aby každé dítě mělo možnost se zdokonalovat a zažít pocit být na hřišti při utkání.