Nepodmíněné tresty

1 SU: Jakub Metelka (Záboří) - od 20. 6. 2010, Př.I/1

Na základě šetření zápisu v utkání Slavoj Vrdy – SK Malešov trestá DK:
6 SU: Václav Pleva (Vrdy) - od 13. 6. 2010, Př.I/3b
2 měsíce: Josef Spěvák (Vrdy) - od 24. 6. - 23. 8. 2010, Př.I/11 (Zákaz výkonu funkce kapitána mužstva)
2 měsíce: Jaroslav Procházka (Vrdy) - od 24. 6. - 23. 8. 2010, Př.I/11 (Zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva)
Činnost uvolněna: Michal Mlynka (Vrdy) - od 24. 6. 2010

Na základě dokončení šetření ve věci nesehraného utkání č. A3B 2207 SK Nepoměřice – Sokol Kaňk B ze dne 22. 5. 2010 (Šetření zahájeno dne 16. 6. 2010 na podnět STK) DK trestá všechny jmenované dle DŘ Př. I/11 (Porušení zákonů, stanov, řádů a další znění – falšování dokladů a jiných písemností, nepravdivé svědecké výpovědi):
2 měsíce: Josef Tvrdý (Nepoměřice) - od 24. 6. - 23. 8. 2010 (Zákaz výkonu funkce kapitána mužstva)
3 měsíce: Roman Kalaš (Nepoměřice) - od 24. 6. - 23. 9. 2010 (Zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva)
2 měsíce: Vladislav Lhotka (Kaňk) - od 24. 6. - 23. 8. 2010 (Zákaz výkonu funkce kapitána mužstva)
2 měsíce: Stanislav Telenský (Kaňk) - od 24. 6. - 23. 8. 2010 (Zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva)

Neprojednáno

Jiří Výborný (Kácov) - chybí náležitosti
Milan Krajíček (Kačina) - chybí náležitosti
Pavel Mucha (Kačina) - chybí náležitosti

Ostatní

DK bere na vědomí dnem 23. 6. 2010 odvolání Sokola Kaňk.

MIROSLAV ZVOLÁNEK