Jiří Břinčil z Kutné Hory bere set top box za druhé místo. A gratulujeme i třetímu Josefu Procházkovi z Malína, který vyhrává poukázku do společnosti Fortuna v hodnotě 1000 korun a fotbalový míč navrch.

Tyto tři hráče, ale i dalších jedenáct, kteří skončili na 4. až 14. místě zveme na pohoštění a slavnostní předání cen. To se uskuteční ve středu 3. prosince 2008 od 18 hodin v Hostinci U Petříků v Malíně. Svou účast prosím potvrďte na telefonu sportovního redaktora Ladislava Pospíšila 724 934 265.

Výherci na 4. - 14. místě:
Stanislav Černuška, Hlízov
Marie Podoláková, S. Kolín
Václav Ronovský, Bratčice
Josef Hájek, K. Hora
Pavel Šolta, Brambory
Luboš Balvín, K. Hora
Josef Kovařík, Miletice
Martin Kozák, Miskovice
Jitka Loužilová, Čáslav
Miloslav Malec, Zruč n. S.
Jaroslav Vojáček, Žleby